Derma

Sumbangan anda membantu Yayasan Word untuk meneruskan misi untuk menjadikan buku Percival tersedia untuk orang-orang di dunia. Jika anda menyedari betapa pentingnya warisan Harold W. Percival kepada manusia dan ingin menyokong kami dalam usaha ini, sumbangan anda akan membantu kami berkongsi karya-karyanya dengan lebih ramai orang. Semua sumbangan kepada The Word Foundation, Inc. adalah deductible cukai.


Jika anda lebih suka menyumbang melalui pos, alamat kami ialah:

The Foundation Foundation, Inc.
Peti Surat 17510
Rochester, NY 14617