Yayasan Kata

DEMOKRASI ADALAH KERAJAAN DIRI

Harold W. Percival

KANDUNGAN

Cover

Tajuk muka surat

hak cipta

Dedikasi

KANDUNGAN

Perkataan Saluran

Kata Pengantar

BAHAGIAN I

Mengenai Demokrasi

Pengetahuan, Keadilan dan Pengejaran Kebahagiaan

Amerika untuk Demokrasi

Pembunuhan dan Perang

Diktator dan Rakyat

Simbol Ballot-A

Kerajaan Dunia

Modal dan Buruh

Wang, atau Idolatri Dolar

BAHAGIAN II

Alam

Tujuan Melalui Alam

The Enigma: Man

Mengenai Pendidikan

Anda tidak bersendirian

Apakah Jiwa?

Apa Jiwa, dan Tentang Demokrasi

Penciptaan Pikiran dan Penciptaan oleh Pikiran

tanggungjawab

Roda Fortune

Empat Kelas Orang

Watak

Rasa-dan-Keinginan

Menyeimbangkan Rasa-dan-Keinginan

Badan Abadi dan Manusia

Hipnotisme

BAHAGIAN III

Betul dan salah

Demokrasi, atau Pemusnahan?

"Kami, Rakyat"

Kerajaan sendiri

Kebenaran Adakah: Cahaya Sadar

Tujuan dan Kerja

Pemilikan

Mengenai Kematian Berkala dan Keabadian Sadar

Prinsip-prinsip Demokrasi Benar sebagai Kerajaan Sendiri

Perlembagaan Amerika Syarikat Adalah untuk Rakyat

Demokrasi-Tamadun

Yayasan Kata