Yayasan Kata

THE

WORD

JANUARY, 1910.


Hak Cipta, 1910, oleh HW PERCIVAL.

MOMENTS WITH FRIENDS.

Adakah roh bertindak dengan manusia dan apa makhluk rohani?

Kita mesti mempersoalkan soalan sebelum kita dapat menjawabnya. Beberapa orang berhenti untuk berfikir apa yang mereka maksudkan apabila mereka menggunakan istilah seperti roh dan rohani. Sekiranya definisi dituntut daripada orang-orang ini terdapat sedikit orang yang tidak akan merasakan kebodohan mereka terhadap apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah tersebut. Terdapat banyak kekeliruan dalam gereja kerana terdapatnya. Orang bercakap tentang roh yang baik dan roh jahat, semangat bijaksana dan semangat bodoh. Dikatakan sebagai semangat Tuhan, semangat manusia, semangat setan. Kemudian terdapat banyak semangat alam semulajadi, seperti semangat angin, air, bumi, api, dan semangat yang disebabkan oleh alkohol. Setiap haiwan dicipta dengan semangat tertentu dan beberapa kitab suci menyebutkan roh-roh lain yang menguasai haiwan. Kultus yang dikenali sebagai Spiritualism, atau Spiritism, bercakap tentang roh penjaga, kawalan semangat dan tanah semangat. Materialis menafikan bahawa ada semangat. Kultus yang dikenali sebagai Christian Science, menjadikan penggunaan istilah liberal, menambah kekeliruan dan menggunakannya dengan kemudahan yang boleh dipertukarkan. Tidak ada kesepakatan mengenai semangat apa atau keadaan atau kualiti yang dipakai oleh rohani. Ketika kata rohani digunakan, secara umum, ia dimaksudkan untuk menutupi sifat-sifat, atribut dan kondisi yang sepatutnya tidak bersifat fisikal, bukan material, bukan duniawi. Dengan demikian kita mendengar kegelapan rohani, cahaya rohani, kegembiraan rohani, dan kesedihan rohani. Ada yang diberitahu bahawa orang telah melihat gambar rohani; satu mendengar orang rohani, ekspresi rohani, sentimen rohani dan bahkan emosi rohani. Tidak ada batasan untuk kelonggaran dalam penggunaan kata-kata roh dan rohani. Kekeliruan sedemikian akan berterusan selagi orang enggan untuk berfikir pasti apa yang mereka maksudkan atau apa yang mereka nyatakan dalam bahasa mereka. Kita mesti menggunakan istilah yang pasti untuk mewakili pemikiran yang pasti, sehingga idea-idea yang pasti dapat diketahui. Hanya dengan terminologi yang pasti kita boleh berharap untuk bertukar pandangan antara satu sama lain dan mencari jalan melalui kekeliruan mental kata-kata. Roh adalah yang utama dan juga keadaan, kualiti, atau keadaan muktamad, dari semua perkara yang diwujudkan. Keadaan pertama dan terakhir ini jauh dari analisis fizikal. Ia tidak boleh ditunjukkan oleh analisis kimia, tetapi ia boleh dibuktikan kepada minda. Ia tidak dapat dikesan oleh ahli fizik, atau oleh ahli kimia, kerana instrumen dan ujian mereka tidak akan bertindak balas, dan kerana ini tidak berada di pesawat yang sama. Tetapi ia mungkin terbukti dengan minda kerana minda adalah pesawat itu dan boleh pergi ke keadaan itu. Pikiran adalah serupa dengan semangat dan mungkin tahu. Roh adalah yang mula bergerak dan bertindak selain dari bahan orang tua. Substitusi semangat induk adalah tak berupaya, tidak bergerak, pasif, diam dan homogen, kecuali apabila sebahagian darinya beralih dari dirinya sendiri untuk melewati tempoh manifestasi yang disebut involusi dan evolusi, dan menyimpan apabila bahagian yang telah berlepas kembali lagi ke dalam induknya bahan. Antara pemergian dan pengembalian benda induk tidak seperti diuraikan di atas.

Zat apabila ia dikeluarkan dengan itu bukan lagi zat, tetapi adalah jirim dan adalah sebagai satu laut atau bola dunia yang berapi-api yang hebat dalam pergerakan berirama, keseluruhannya terdiri daripada zarah. Setiap zarah, seperti keseluruhannya, bersifat ganda dan tidak dapat dipisahkan. Ia adalah perkara roh. Walaupun setiap zarah mungkin dan mesti kemudian melalui semua keadaan dan keadaan, namun ia tidak boleh dengan cara atau cara apa pun dipotong, dipisahkan atau dibahagikan dengan sendirinya. Keadaan pertama ini disebut rohani dan walaupun bersifat ganda, namun tidak dapat dipisahkan, jasad roh boleh disebut roh ketika dalam keadaan pertama atau rohani ini, kerana roh mendominasi sepenuhnya.

Mengikuti rancangan umum mengenai penglibatan atau manifestasi dalam perkara universal, rohani atau fikiran ini, perkara itu memasuki keadaan kedua dan lebih rendah. Dalam keadaan kedua perkara ini berbeza daripada yang pertama. Dualitas dalam perkara ini sekarang ditunjukkan dengan jelas. Setiap zarah tidak lagi kelihatan bergerak tanpa rintangan. Setiap zarah bergerak sendiri, tetapi bertemu dengan rintangan dalam dirinya sendiri. Setiap zarah dalam dualitasnya terdiri dari apa yang bergerak dan yang digerakkan, dan walaupun sifatnya ganda, kedua-dua aspek itu bersatu satu. Masing-masing melayani tujuan yang lain. Barang-barang itu sekarang boleh disebut roh-materi, dan keadaan di mana roh-roh boleh disebut keadaan kehidupan roh-materi. Setiap zarah dalam keadaan ini walaupun dipanggil jirim roh dikuasai dan dikawal oleh itu sendiri, iaitu roh, dan roh dalam setiap zarah jirim roh menguasai bahagian lain atau sifat dirinya iaitu jirim. Dalam keadaan hidup roh-roh, roh masih menjadi faktor penentu. Ketika zarah-zarah roh-roh terus menuju manifestasi atau keterlibatan mereka menjadi lebih berat dan lebih padat dan lebih perlahan dalam pergerakan mereka sehingga mereka memasuki keadaan bentuk. Dalam bentuk menyatakan zarah-zarah yang bebas, bergerak sendiri, dan aktif terus-menerus kini terhambat dalam pergerakannya. Keterlambatan ini adalah kerana sifat jirim zarah menguasai sifat roh zarah dan kerana zarah bergabung dengan zarah dan melalui semua, sifat jirim zarah menguasai sifat roh mereka. Ketika zarah menyatu dan bergabung dengan zarah, menjadi lebih padat dan padat, mereka akhirnya sampai ke wilayah sempadan dunia fizikal dan perkara itu kemudian berada dalam jangkauan sains. Oleh kerana ahli kimia menemui watak atau kaedah yang berbeza, mereka memberikan nama unsur; dan oleh itu kita mendapat unsur-unsur, yang semuanya adalah jirim. Setiap elemen bergabung dengan yang lain di bawah undang-undang tertentu, mengembun, mendapan dan dikristalisasi atau terpusat sebagai bahan pepejal di sekitar kita.

Terdapat makhluk fizikal, makhluk unsur, makhluk hidup, dan makhluk rohani. Struktur makhluk fizikal adalah sel; makhluk unsur terdiri daripada molekul; makhluk hidup adalah atom; makhluk rohani adalah semangat. Ahli kimia boleh meneliti fizikal dan eksperimen dengan bahan molekul, tetapi dia belum memasuki alam roh-roh kecuali dengan hipotesis. Manusia tidak dapat melihat dan tidak merasakan hidup atau rohani. Manusia melihat atau merasakan bahawa dia berpadanan. Perkara fizikal dihubungi melalui pancaindera. Unsur-unsur dirasakan melalui deria yang disesuaikan dengannya. Untuk melihat perkara roh atau makhluk roh-roh, minda mesti dapat bergerak bebas dengan sendirinya selain daripada pancainderanya. Apabila minda boleh bergerak dengan bebas tanpa menggunakan deria, ia akan merasakan semangat dan makhluk hidup. Apabila minda itu dapat merasakan ia akan dapat mengetahui makhluk rohani. Tetapi makhluk-makhluk rohani atau makhluk-makhluk hidup yang diketahui sedemikian tidak dan tidak boleh menjadi makhluk-makhluk indra tanpa badan jasmani, yang secara tidak sengaja dan dipanggil secara roh atau makhluk rohani, dan yang panjang dan nafsu untuk daging. Semangat bertindak dengan manusia secara proporsional sebagai manusia yang mengendalikan fikirannya kepada keadaan semangat. Ini dilakukan oleh pemikirannya. Manusia berada di bahagian tertingginya sebagai makhluk rohani. Di bahagian mentalnya, dia adalah seorang pemikiran. Maka dalam keinginannya sifatnya dia adalah makhluk binatang. Kami kenal dia sebagai makhluk fizikal daging, melalui siapa kita sering melihat haiwan itu, sering kali berhubungan dengan pemikir, dan pada saat-saat yang jarang kita dapat melihat dia sebagai makhluk rohani.

Sebagai manusia rohani adalah puncak evolusi, manifestasi utama dan muktamad dan hasil evolusi. Roh pada permulaan involusi atau manifestasi tidak boleh dibahagikan.

Kerana perkara roh utama yang terlibat secara berperingkat, peringkat demi peringkat, dari negeri ke negara, dan akhirnya perkara yang rohani diadakan di dalam perhambaan dan dipenjarakan oleh sisi lain dari sifat itu sendiri yang penting, jadi roh secara bertahap, langkah dengan langkah, menegaskan ketuanannya atas perkara itu sendiri, dan, mengatasi rintangan perkara itu sendiri, akhirnya menebus perkara yang selangkah dari fisikal kasar, melalui dunia keinginan, dengan tahap yang panjang akhirnya mencapai dunia berfikir; dari tahap ini ia naik melalui aspirasi ke arah pencapaian terakhirnya dan mencapai dunia semangat, dunia pengetahuan, di mana ia semula menjadi dirinya sendiri dan mengetahui dirinya sendiri setelah tinggal lama di dunia bawah perkara dan deria.

Seorang kawan [HW Percival]