Yayasan Kata

THE

WORD


Hak Cipta, 1912, oleh HW PERCIVAL.