Yayasan Kata

THE

WORD


Hak Cipta, 1913-1917, oleh HW PERCIVAL.