Yayasan Kata

Berfikir and Destiny

Dengan catatan ringkas mengenai KEPENTINGAN MANUSIA ke Dunia Manusia ini dan Bagaimana dia akan kembali ke PERINTAH PERTANIAN ETERNAL

by Harold W. Percival

SIMBOL, ILUSTRASI dan CARTA, dan DEFINISI dan PENJELASAN Terma dan Frasa seperti yang digunakan dalam buku ini

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org